توانمندسازی آموزشی، کارآفرینی ، اثربخشی

الگوی رفتاری بنیادبر پایه احترام به ارزش های والای انسانی و توجه به موضوع مهم توانمندی های تحصیلی و علمی در جهت کاستن از رنج هاو ناهمواری هایی که در مسیر فراگیری علم سد راه فرزندان عزیز این مرز و بومقرار دارد،استوار است.

                                        

در هفدهمین سال رویش یک جوانه ، به شکفتن می اندیشیم.

رشد و تعالی هر فعالیتی آنگاه به مرحله ظهور می رسد که با استفاده از تجارب گذشته و بدون هراس از آینده به مصاف سرنوشتی گام نهیم که از به ثمر نشستن دعای خیراندیشان و استجابت حضرت لایزال مطمئن باشیم. خانواده بنیاد علم و فناوری جمیلی توفیق دارد از سال 1386 با همت و تلاش بی وقفه با هدف اشاعه تفکر احسان و توجه به موضوع مهم توانمندی های تحصیلی و علمی در جهت کاستن از رنج ها و ناهمواری هایی که در مسیر فراگیری علم سد راه فرزندان عزیز این مرز و بوم قرار دارد، خدمت نماید. خداوند را شاکریم که هیئت امنا این بنیاد در کنار هیئت مدیره که اصول آن بر پایه ارزش های والای انسانی و شرافت مردم سرزمین مان استوار است، سرمست از عطر خدمت، لبخند رضایت بر لب و لباس موفقیت و خوشبختی بر تن فرزندان مستعد این مرز و بوم بنشانیم. اکنون با نگاهی افتخارآمیز به کارنامه ی زرین 15 سال خدمت خالصانه،  به دنبال گشودن دروازه های جدیدی از موفقیت و افتخار بر روی فرزندان عزیز کشورمان هستیم. توسعه و تجاری‌سازی علم، نوآوری، فناوری و گسترش کارآفرينی و توسعه اشتغال دانش‌محور دانشجویان و نخبگان، از اهداف اساسی بنياد علم و فناوری جمیلی می باشد. همچنین این بنیاد عمده ترین هدف خویش را توانمند سازی فراگیران و فعالان حوزه علم در سطوح دانشگاهی و سایر مبادی علمی در راستای تحقق سند جامع علمی کشور و رسیدگی به امور فرهنگی، علمی و آموزشی دانش آموزان، نخبگان مستعد و دانشجویان قرار می­دهد تا با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ، بکارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه متوازن علمی کشور و احراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی بستر بهره گیری مطلوب این عزیزان از علم و دانش فراهم گردد. به همین منظور بنیاد نیکوکاری جمیلی با التزام به موازین و اهداف خود، با تغییر نام، از بنیاد نیکوکاری جمیلی به ”  بنیاد علم و فناوری جمیلی ”  در جهت حمایت از تلاش های دانشجویان، ایده پردازان و نخبگان  کشور عزیزمان ایران ، در تولید و پیشرفت علم و تربیت نیروی متخصص و کارآمد فعالیت خود را با افتخار ادامه خواهد داد.