رویکرد آموزشی

الگوهای ساختاری و عملکردی بنیاد

در مبحث فعالیت­های آموزشی و تربیتی که جزء اهداف اصلی و بنیادین فعالیت­های خیرخواهانه بنیاد است، می­ توان موارد زیر را برشمرد:

 • پذیرش و تحت پوشش قرار دادن 100 نفر از دانش آموزان و دانشجویان مستعد در شروع به فعالیت بنیاد
 • افزایش تعداد کل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت از 100 نفر در سه ماهه آغازین سال 86 به تعداد 5300 نفر در خرداد ماه سال 96
 • پذیرش 200 نفر از دانشجویان مستعد دانشگاه تهران در ابتدای سال تحصیلی 95
 • کمک مالی به بنیاد نخبگان دانشگاه تهران در دی ماه سال 95
 • کمک مالی به دانشکده کارآفرینی در جهت احداث ساختمان دانشکده
 • کمک مالی به دانشگاه خوارزمی
 • کمک مالی به دانشگاه فنی و حرفه ای
 • کمک مالی به ستاد خیرین وزارت علوم
 • تامین هزینه­ های مالی بابت تکمیل و مرمت موزه جانورشناسی دانشگاه تهران
 • پذیرش 110 نفر از دانشجویان نخبه دانشگاه شهید بهشتی
 • تصویب طرح بورسیه شرافتی به منظور حفظ عزت و کرامت دانشجویان تحت پوشش
 • پذیرش 110 نفر از دانشجویان به طرح بورسیه شرافتی بنیاد
 • ایجاد طرح اشتغال در مراکز تحت پوشش بنیاد پس از اتمام تحصیل برای فارغ التحصیلانی که تنها از تسهیلات بنیاد استفاده نموده ­اند.